Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Cymunedol Coop

Amdanon ni

Llofnododd Midcounties Co-operative ac Octopus Energy bartneriaeth ynni strategol ym mis Awst 2019, a welodd Octopus yn cymryd perchnogaeth a chyfrifoldeb am reoli a chyflenwi ynni ar gyfer 300,000 o gwsmeriaid a arferai gael eu cyflenwi gan Co-op Energy, Flow a GB Energy.

Roedd rhan o’r bartneriaeth strategol hon yn cynnwys creu Co-op Community Energy, menter ar y cyd rhwng Cydweithfa Midcounties ac Octopus Energy. Nod Ynni Cymunedol Co-op yw darparu cefnogaeth hanfodol i gynhyrchu cymunedau ledled Prydain Fawr, sbarduno buddsoddiadau mewn cymunedau lleol a thalu generaduron bris teg am y pŵer y maent yn ei gynhyrchu.

Cysylltu

https://octopus.energy/blog/community-energy/

Ryan.rushton@cooperativeenergy.coop

Coop community energy NEW option 1

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: