Ynni Cymunedol Cymru

Y Tim

Beca Roberts

Community energy wales

Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Ymunodd Beca Roberts â thîm Ynni Cymunedol Cymru ym mis Ebrill, 2018 ac mae wedi’i leoli ym Methesda, Gwynedd. Yn dilyn cwblhau BSc mewn Cynaliadwyedd a Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Leeds, daeth Beca yn rhan o dîm Ynni Ogwen ym Methesda lle bu’n gweithio ar nifer o brosiectau ar y cyd ag elusennau a mentrau cymdeithasol lleol. Mae ei brwdfrydedd dros weithredu ar lefel gymunedol wedi arwain at ei gwaith gyda’r prosiect Ynni Lleol arloesol. Mae Beca hefyd wedi derbyn Ysgoloriaeth Geraint George; anrhydedd amgylcheddol uchel ei barch yng Nghymru.

Cysylltwch â: Beca@communityenergywales.org.uk

Robert Proctor

Robert proctor

Rheolwr Datblygu Busnes

Dechreuodd Rob Proctor weithio gydag Ynni Cymunedol Cymru yn 2015. Mae wedi helpu i sefydlu Ynni Cymunedol Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae ei gefndir bob amser wedi bod mewn Datblygu Cymunedol gyda ffocws arbennig ar yr amgylchedd. Mae Rob hefyd yn Gyfarwyddwr YnNi Teg sef tyrbin gwynt cymunedol yn Sir Gaerfyrddin sy’n cynhyrchu digon o drydan I bweru tua 650 o gartrefi. Tan yn ddiweddar, Rob oedd Cyfarwyddwr y rhaglen ‘Renew Wales’ a oedd yn cefnogi cymunedau ledled Cymru i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Mae ganddo ddiddordeb ym mhob peth cynaliadwy ac mae wedi treulio 12 mlynedd olaf ei fywyd yn gweithio i gefnogi cymunedau i elwa ar y newid i ddyfodol mwy cynaliadwy.

Cysylltwch â: Robert@communityenergywales.org.uk

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: