Ynni Cymunedol Cymru

Swydd Newydd - Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn chwilio am unigolyn egniol a brwdfrydig i ddatblygu proffil allanol a chyrhaeddiad y sefydliad, ynghyd â darparu gwasanaeth gweinyddol ar gyfer ein haelodaeth.

Cyflog - £25,000

Lleoliad - Byddwn yn ystyried opsiynau gweithio hyblyg

Oriau - 35 awr yr wythnos

Dyddiad Cau - Dydd Llun 3 Hydref, 12pm

I wneud cais anfonwch CV a datganiad personol 2 dudalen at dyfan@communityenergywales.org.uk

Swydd Ddisgrifiad Role Profile

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: