Ynni Cymunedol Cymru

Seremoni Enwi Tyrbin YnNi Teg; Medi 21

Hoffai Cyfarwyddwyr YnNi Teg eich gwahodd i ymuno â ni i ddathlu blwyddyn o gynhyrchu ynni yn Nhyrbin YnNi Teg ym Meidrim!

Ymunwch â ni am brynhawn dydd Gwener bleserus, lle bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i gyfarwyddwyr YnNi Teg, a mwynhau’r golygfeydd. Byddwn hefyd yn dathlu enillydd ein cystadleuaeth ‘Enwi’r Tyrbin’ trwy ddadorchuddio’r enw am 2.30pm!

Yn dilyn hyn, byddwn yn dychwelyd i Neuadd Ieuenctid Meidrim am luniaeth blasus, wedi’u greu yn lleol, ac i ddatgelu enillwyr Cystadleuaeth Lluniau YnNi Teg! Bydd bws wenol yn rhedeg at y Tyrbin bob hanner awr, gan ddechrau o 1yh. Bydd y wennol olaf ar gyfer y seremoni enwi yn gadael Neuadd Ieuenctid Meidrim am 2pm!

Gadewch i gyfarwyddwyr YnNi Teg wybod eich bod yn dod trwy fwcio lle yma.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: