Ynni Cymunedol Cymru

Maniffesto ac Hystings

2021 04 28 (3)

Fel rhan o’n Cyfarfod Cyffredinol, fe wnaeth Chris Johnes o BCT gynnal gweithdy gyda’n haelodau i ddarganfod ein gofyniadau allweddol ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru. O’r gweithdy hwnnw, rydym wedi datblygu maniffesto dros ynni cymunedol, sy’n dangos ein gweledigaeth ni o’r hyn sy’n bosib yn ein sector yn y dyfodol.

Gallwch ddarllen y maniffesto yma - Maniffesto Cymraeg

Mae ein hystings ynni cymunedol, a gynhaliwyd ar 21 Ebrill, hefyd ar gael i’w wylio, gydag ymgeiswyr ar gyfer etholiadau’r Senedd ar 6 Mai. Fe wnaeth aelod o’n bwrdd a Chyfarwyddwr Egni Co-op, Dan Mccallum gadeirio’r cyfarfod. Yn cynrychioli’r pleidiau gwleidyddol oedd Catrin Maby (Llafur), Helen Westhead (Y Blaid Werdd), Adrian Robson (Ceidwadwyr), Llyr Gruffydd (Plaid Cymru) a Cadan ap Tomos (Democratiaid Rhyddfrydol)

Gallwch wylio’r hystings yma.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: