Ynni Cymunedol Cymru

Lansio Cyflwr y Sector yng Nghymru 2022

Cynhyrchwyd adroddiad eleni gan Ynni Cymunedol Cymru, ac mae ar gael i’w ddarllen heddiw. Mae’n disgrifio datblygiad y sector ynni cymunedol yng Nghymru yn 2022, ynghyd â darparu trosolwg o weithgaredd y sector ym mhob gwlad. Dyma’r flwyddyn gyntaf i’r adroddiad gael ei gynhyrchu oddi fewn i’r sefydliad ynni cymunedol cenedlaethol.

Rydym yn ddiolchgar hefyd i bob un mudiad a sefydliad wnaeth gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg eleni. Mae cadw bas data wedi’i ddiweddaru yn hollbwysig os ydym am hybu a pherswadio gwneuthyrwyr polisi a chyfranogwyr i greu tirwedd polisi sy’n gefnogol i ynni cymunedol ar lefel lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym hefyd yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, ein noddwyr ar gyfer adroddiad eleni.

State of the Sector in Wales

Cyflwr y Sector yng Nghymru

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: