Ynni Cymunedol Cymru

Gwahoddiad am Dendr

Emi39LSW8AAEqiH

Mae Ynni Cymunedol Cymru (CEW), Ynni Cymunedol Lloegr (CEE), ac Ynni Cymunedol yr Alban (CES) yn gwahodd tendrau gan sefydliadau sy’n meddu ar y sgiliau, y profiad a’r arbenigedd gofynnol i gyflawni ymchwil yn ymwneud â’r sector ynni cymunedol yn y Deyrnas Gyfunol yn 2020, gan adeiladu ar adroddiadau Cyflwr y Sector (State of the Sector - SOTS) blaenorol ar gyfer Cymru a Lloegr.

Mae’r cytundeb hwn wedi ei hollti yn dair rhan er mwyn cyflwyno canfyddiadau ar weithgaredd ar draws y Deyrnas Gyfunol, yng Nghymru ac yng Ngogledd Orllewin Lloegr.

Ewch yma i lawrlwytho dogfen Tendr Cyflwr y Sector 2020

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: