Ynni Cymunedol Cymru

Cynhadledd Ynni Cymunedol Cymru

Cynhadledd Ynni Cymunedol Cymru 2023 (3)

Mae Ynni Cymunedol Cymru’n trefnu cynhadledd i gasglu ynghyd ein haelodaeth a rhanddeilwyr eraill yn y sector er mwyn trafod dyfodol ein sector, y gwaith gwych rydym yn ei wneud heddiw, a’r heriau sydd o’m blaenau.

Lleoliad y gynhadledd fydd y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth. Bydd yn dechrau am ganol dydd 12.6.23 a gorffen am ganol dydd 13.6.23.

Yn dilyn cyngor gan ein haelodaeth, themâu’r gynhadledd fydd:

  1. Pontio Teg
  2. Addysg ac ymgysylltu ar newid hinsawdd ac ynni
  3. Buddion cymunedol
  4. Rhannu perchnogeth

Cost y tocynnau i’r aelodaeth fydd £25 (+ffi archebu)

Cost y tocynnau i bawb arall fydd: £35 (+ffi archebu)

Nis oes tocynnau dros nos ar gael bellach.

Ewch i’n tudalen Tocyn.Cymru er mwyn prynu’r tocynnau hyn.

Mae sefydliadau’n gallu dod yn aelod o Ynni Cymunedol Cymru drwy gysylltu â ni.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Ein cefnogwyr:

Aur

YNNI TEG LOGO smaller

_

Arian

Triodos without baseline NL blue green (002)

-

Ynni Ogwen 297x50mm 300ppi (002) smaller

-

Logo no text

-

Druck

_

Efydd

TES32601 WIND2 LOGO FINAL 01   cropped   Copy

-

DEG Logo

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: