Ynni Cymunedol Cymru

Cyflwr Sector y DU 2021

Cynhyrchwyd adroddiad eleni gan Ynni Cymunedol Cymru, Ynni Cymunedol yr Alban ac Ynni Cymunedol Lloegr, ac mae ar gael i’w ddarllen heddiw. Mae’n disgrifio datblygiad y sector ynni cymunedol ledled y DU yn 2021, ynghyd â darparu trosolwg o weithgaredd y sector ym mhob gwlad. Dyma’r flwyddyn gyntaf i’r adroddiad gael ei gynhyrchu oddi fewn i’r tri sefydliad ynni cymunedol cenedlaethol.

Rydym yn ddiolchgar hefyd i bob un mudiad a sefydliad wnaeth gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg eleni. Mae cadw bas data wedi’i ddiweddaru yn hollbwysig os ydym am hybu a pherswadio gwneuthyrwyr polisi a chyfranogwyr i greu tirwedd polisi sy’n gefnogol i ynni cymunedol ar lefel lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym hefyd yn ddiolchgar i SP Energy Networks, ein noddwyr ar gyfer adroddiad eleni.

UK SOTS Report 2022

UK Summary Report 2022

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: