Ynni Cymunedol Cymru

Cyfle Swydd - Cyfarwyddwr Gweithredol

Mae Ynni Cymunedol Cymru’n chwilio am unigolyn creadigol a deinamig i arwain newid mewn sector llewyrchus, gan weithio law yn llaw â chymunedau a’r llywodraeth i gyflawni ynni glân democrataidd a lleol. Dewch i fod yn rhan o dîm hyblyg, sy’n gweithio a adref ac sydd ar flaen y gad yn ymateb cymunedau Cymru i’r trychineb hinsawdd.

Cyflog - £ 40,000 Lleoliad - Byddwn yn ystyried opsiynau gweithio hyblyg Oriau - 35 awr yr wythnos Dyddiad Cau - Dydd Sul 24 Gorffennaf, 11pm

I wneud cais anfonwch CV a datganiad personol 2 dudalen at dyfan@communityenergywales.org.uk

Swydd Ddisgrifiad

Role Profile

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: