Ynni Cymunedol Cymru

CYFLE AM SWYDD - Rheolwr Prosiect Clybiau Ceir

IMG 5349

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn chwilio am reolwr prosiect egnïol i arwain ar sefydlu’r clwb ceir cyntaf i Gymru gyfan, gan weithio â chymunedau ledled Cymru.

Dyma gyfle cyffrous i fod ar flaen y gad wrth newid ymddygiad pobl tuag at berchnogaeth car, hybu dulliau amgen o drafnidiaeth a mynd i’r afael ag ynysu gwledig mewn dull cynnaliadwy.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol i greu saith clwb ceir yng Nghymru, cydlynnu hyfforddiant i gydlynwyr lleol ac yn adrodd yn ôl ar y prosiect i’r grŵp llywio.

Lawrlwythwch proffil y swydd yma: Proffil y Swydd Rheolwr Proisect Clybiau Ceir

Mae’r swydd wedi’i hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol.

Er mwyn ymgeisio, anfonwch CV a Llythyr Eglurhaol i dyfan@communityenergywales.org.uk

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: