Ynni Cymunedol Cymru

Arolwg Cyflwr y Sector 2020

Mae Arolwg Cyflwr y Sector 2020 bellach yn fyw. Mae Ynni Cymunedol Lloegr ac Ynni Cymunedol Cymru yn gwahodd sefydliadau cymunedol sy’n gweithio ar brosiectau ynni carbon isel i ymateb i’r arolwg hwn fel y gallwn ymchwilio i nifer, natur a chanlyniadau mentrau ynni cymunedol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Defnyddiwyd adroddiad a data Cyflwr y Sector y llynedd gan y llywodraeth, prifysgolion ac eiriolwyr ynni cymunedol ledled y DU. Mae arnom angen eich mewnbwn i barhau â’r effaith hon, gan ddarparu tystiolaeth tuag at dirwedd gefnogol ar gyfer prosiectau ynni a arweinir gan y gymuned yn 2020.

Cwblhau Arolwg Cyflwr y Sector 2020 yn Saesneg yma

neu

Cwblhewch yr arolwg yn y Gymraeg yma

Pwy ddylai ei lenwi?

Mae’r arolwg wedi’i anelu at sefydliadau ynni cymunedol sy’n ymwneud â gweithgareddau carbon isel yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu trydan a gwres, storio ynni, trafnidiaeth carbon isel, effeithlonrwydd ynni, rheoli galw a mentrau carbon isel ehangach.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Bydd adroddiad Cyflwr y Sector 2020 yn helpu i ddylanwadu ar bolisi’r llywodraeth dros y 12 mis nesaf a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ynni cymunedol. Bydd yr ymchwil hefyd yn bwydo i mewn i waith parhaus Ynni Cymunedol Lloegr ac Ynni Cymunedol Cymru, gan gefnogi a chynorthwyo cymunedau i ddatblygu eu prosiectau carbon isel eu hunain.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau?

5PM ddydd Llun 24 Chwefror

Yn ogystal, bydd cronfa ddata hygyrch yn cael ei chreu fel adnodd ar gyfer ymchwilwyr ac ymarferwyr ynni cymunedol. Gobeithiwn y bydd yr adnodd hwn yn lleihau’r angen i ymgysylltu ag ymchwil dro ar ôl tro ac arolygu sefydliadau ynni cymunedol.

Rydym yn gwerthfawrogi eich mewnbwn yn fawr, a fydd yn helpu i gefnogi a chryfhau ynni cymunedol yn y DU trwy 2020 a thu hwnt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â thîm y prosiect yn survey@communityenergyengland.org.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: