Ynni Cymunedol Cymru

Arolwg Cyflwr y Sector 2019

Wrth i 2018 ddod i ben, mae’r adeg honno o’r flwyddyn y byddwn i edrych yn ôl ac asesu cyflwr y sector. Dyma’r trydydd tro yr ydym wedi cynnal ein harolwg blynyddol sy’n anelu at gasglu gwybodaeth am gynhyrchu ynni, arbed ynni, lleihau CO2 a gweithgareddau cymdeithasol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon hyd at ddiwedd 2018.

Cwblhewch Arolwg Cyflwr y Sector 2019 yma

Bydd canfyddiadau’r arolwg hwn yn llywio ein Hadroddiad Cyflwr y Sector blynyddol, yn ein cynorthwyo i ddylanwadu ar bolisi’r llywodraeth a chodi ymwybyddiaeth am werth ynni’r gymuned. Eleni, byddwn hefyd yn cyhoeddi cronfa ddata hygyrch fel adnodd i ymchwilwyr ac ymarferwyr ynni cymunedol. Felly, mae’n bwysig iawn inni gael golwg fanwl gywir ar weithgarwch ar draws y sector ynni cymunedol.

Bydd yr adroddiad yn bwydo i waith parhaus YCC ac YCLl, sy’n cefnogi ac yn helpu grwpiau cymunedol i ddatblygu eu prosiectau carbon isel eu hunain.

Nod yr arolwg yw casglu gwybodaeth ar:

  • Eich sefydliad;
  • Gwybodaeth ddaearyddol (e.e. safleoedd prosiect);
  • Gwybodaeth prosiect technegol (e.e. galluoedd cynhyrchu);
  • Gwybodaeth ariannu prosiectau (ee cyllid datblygu a chyfalaf);
  • Ariannu budd-dal cymunedol;
  • Rhwystrau i waith eich sefydliad;
  • Cynlluniau eich sefydliad yn y dyfodol.

Gyda hyn mewn golwg, sicrhewch fod unigolyn priodol gan eich sefydliad yn cwblhau’r arolwg a bod gennych gymaint o wybodaeth â llaw â phosib.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i leihau nifer y cwestiynau yn yr arolwg ac amcangyfrif y bydd yr arolwg yn cymryd tua 30 munud i’w gwblhau. Rydym yn deall y gallai rhai ymatebwyr beidio â’i gwblhau mewn un eisteddiad. Os hoffech chi gadw eich arolwg a’i gwblhau yn ddiweddarach, yna dewiswch ‘Save & Return Later’, ar waelod y dudalen. Arbedwch y ddolen arolwg a ddarparwyd neu nodwch eich cyfeiriad e-bost i gael y ddolen a anfonwyd atoch.

Cwblhau Arolwg Cyflwr y Sector 2019

Os oes gennych unrhyw faterion sy’n dod i’ch arolwg, cysylltwch â thîm y prosiect a fydd yn rhoi dolen newydd i chi. Ebost – survey@communityenergyengland.com Ffôn – 0131 651 4556

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr eich amser ac ymdrech wrth lenwi’r arolwg blynyddol, yn ogystal â chefnogaeth barhaus eich sefydliad ar gyfer Community Energy England, Ynni Cymunedol Cymru a menter Wladwriaeth y Sector.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: