Ynni Cymunedol Cymru

Adnoddau Addysgu

Wyddoch chi ei bod hi’n bythefnos ynni cymunedol?

Rydym wedi casglu adnoddau addysgu ar ynni cymunedol ynghyd er mwyn rhannu gyda chi.

Beth yw Ynni Cymunedol?

Pan fo cymunedau â pherchnogaeth dorfol dros prosiectau ynni lleol – tyrbin gwynt, fferm solar neu gorsaf hydrodrydanol.

Mae’r elw o’r prosiectau hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer budd cymunedol. Mae hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio i leihau tlodi tanwydd, creu busnesau eraill o dan berchnogaeth gymunedol neu adeiladu ardaloedd gwyrdd. Beth bynnag yw anghenion y gymuned.

Mae Ynni Cymunedol yn casglu newid hinsawdd, amgylchedd, cymuned leol, yr iaith Gymraeg a chynaliadwyedd.

Adnoddau

Dyma ambell adnodd i’ch helpu chi:

Mae gan GwyrddNi tudalen sy’n llawn dop o adnoddau addysgu ar addysg hinsawdd https://www.gwyrddni.cymru/en/educational-resources/ Mae ein haelodau Ynni Sir Gar wedi datblygu ystod eang o adnoddau, sy’n cynnwys nofel graffeg ar ynni, perchnogaeth a chymuned ynghyd â chanllaw ar sut i weithredu yn eich cymuned. https://www.ynnisirgar.org/resources

Mae’n bosib gwneud cais ar gyfer cenhadwr STEM i ddod a siarad am bwnc yn eich ysgol, yn cynnwys pympiau gwres a thechnolegau adnewyddadwy. https://www.stem.org.uk/stem-ambassadors/request-stem-ambassador

Ysgrifennodd ein Swyddog Gweithredu a Datblygu y cynllun gwers hwn ar gyfer Gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 2 ar gysylltu gyda newid hinsawdd. https://www.anewdirection.org.uk/resources/connecting-to-climate-change

Mae gwefan Sbarc Ynni yn gallu eich helpu chi i dracio data ynni byw yn eich ysgol er mwyn datblygu ymwybyddiaeth dysgwyr o effeithlonrwydd ynni. https://cy.energysparks.uk/

Mae gwefan Transform Our World yn adnodd ar gyfer y DU/Iwerddon ac yn cynnwys nifer o adnoddau da iawn. Maent yn anfon cylchlythyr misol ar addysg a digwyddiadau hinsawdd sydd yn bosib eu cymhwyso i’r dosbarth. Transform Our World: bringing environmental action into the classroom with quality-rated resources (transform-our-world.org)

Mae gan ein haelodau EGNI ambell fideo arbennig yn dangos grym ynni cymunedol: Egni Co-op Solar: Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas https://youtu.be/AcxIKfEodBw

Hwb y Gors (Cymraeg) https://www.youtube.com/watch?v=HW4E86IPdoo

Merthyr FC Solar https://youtu.be/rD8FL1QGvZM

Lexie the Energy Warrior

Ymuno â ni

Rydym yn datblygu rhwydwaith o ymarferwyr addysg ac ymgysylltu sydd â diddordeb mewn datblygu ymwybyddiaeth ynghylch ynni cymunedol. Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â ni. info@communityenergywales.org.uk

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: