Ynni Cymunedol Cymru

Y Diweddaraf

Cymunedau a'r chwyldro ynni clyfar

Darllen Mwy

 


Arolwg Cyflwr y Sector 2020

Mae Arolwg Cyflwr y Sector 2020 bellach yn fyw …Darllen Mwy

 


Cyhoeddi diwrnodau gwybodaeth ar gyfer Fferm Wynt Coedwig Alwen

• Dau ddigwyddiad gwybodaeth i'w cynnal ddiwedd mis Ionawr • Cyfle i ddarganfod mwy am fuddsoddi yn y fferm wynt bosibl …Darllen Mwy

 


Digwyddiad: Dyfodol y Rhwydwaith Ynni Cymunedol yng Nghymru

Achubwch y dyddiad ar gyfer y digwyddiad ym mis Chwefror …Darllen Mwy

 


Gwobrau Ynni Gwyrdd

Mae Gwobrau Ynni Gwyrdd yn cydnabod cwmnïau sy'n arwain i ddyfodol di-garbon …Darllen Mwy

 


Adroddiad Skyline wedi ei Gyflwyno gan TGV

Mae Skyline yn ymwneud â thir, pobl a dychymyg. …Darllen Mwy

 


Cynnig Cyfranddaliadau Newydd Ynni Sir Gar, Hydref 2019

Mae Ynni Sir Gar yn edrych i drosglwyddo eu benthyciadau olaf i fewn i gyfrandaliadau cymunedol, gyda dychweliad o 4% i fuddsoddwyr …Darllen Mwy

 


Cyllid sy'n grymuso – awgrymiadau gorau gan Triodos

rai camau pwysig y mae grwpiau llwyddiannus yn eu cymryd i sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau ariannol cadarn, sicrhau'r cyllid cywir a sicrhau llwyddiant hirdymor i'w cymunedau …Darllen Mwy

 


Lansio aelodaeth Ynni Cymunedol Cymru

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn falch o estyn cyfle i chi ymaelodi. Fe fydd Ynni Cymunedol Cymru’n rhoi llais clir i’r Sector Ynni Cymunedol yng Nghymru yn ogystal â hyrwyddo a chefnogi datblygu’r Sector yng Nghymru. …Darllen Mwy

 


Launched – largest rollout of rooftop solar in Welsh history! (Cyfieithiad i ddilyn)

Rosie Gillam, Egni’s Director, has announced “We are delighted that Egni Co-op’s community Share Offer is now open and we invite you to invest in rooftop solar power across Wales. …Darllen Mwy

 


Arolwg Cyflwr y Sector 2019

Wrth i 2018 ddod i ben, mae’r adeg honno o’r flwyddyn y byddwn i edrych yn ôl ac asesu cyflwr y sector. …Darllen Mwy

 


Job Opportunity: Project Manager! (Cyfieithiad i ddilyn)

Job Vacancy …Darllen Mwy

 


£610k EU grant awarded to innovative Swansea-based clean local energy supply partnership (Cyfieithiad i ddilyn)

£610k of EU funding for the community energy project, Gower Power Solar Storage has been announced [5th December] by Wales’ incoming First Minister Mark Drakeford at an event in Cardiff celebrating the impact of EU funds in... …Darllen Mwy

 


Ynni Cymunedol: Y Genhedlaeth Nesaf

Wrth inni symud tuag at system ynni sy’n glyfrach ac yn fwy datganolog, mae hi’n aml yn hawdd inni anghofio am yr hyn rydym ni eisoes wedi’i gyflawni a’r heriau sydd wedi ein hwynebu ar hyd y daith. Mae’r digwyddiad hwn, dan... …Darllen Mwy

 


Community Energy Awards 2018 Winners Announced (Cyfieithiad i ddilyn)

Community Energy England (CEE) and Community Energy Wales (CEW) are pleased to announce the winners of the 2018 Community Energy Awards, sponsored by Co-op Energy and Bristol City Council, following an awards ceremony at the... …Darllen Mwy

 


Myfyrio ar ddechrau wythnos gwyrdd Prydain Fawr

Ni allai wythnos #GreenGB fod wedi dod ar adeg fwy addas yn dilyn rhyddhad adroddiad diweddaraf yr IPCC ar newid yn yr hinsawdd, a roddodd inni rybudd amlwg bod gennym 12 mlynedd i droi pethau o gwmpas os ydym am gyfyngu... …Darllen Mwy

 


Wythnos Gwyrdd Prydain Fawr!

Cynhelir Wythnos Wyrdd Prydain Fawr rhwng 15 a 19 Hydref er mwyn hyrwyddo cyfleoedd y symudiad byd-eang i hybu twf economaidd glanach, yn ogystal â’r hyn y mae’r DU yn ei wneud i leihau newid yn yr hinsawdd fel rhan o’r Her... …Darllen Mwy

 


Penblwydd Hapus YnNi Teg!

Tyrbin cymunedol yn pweru ymlaen wedi ei flwyddyn gyntaf o eneradu! …Darllen Mwy

 


Seremoni Enwi Tyrbin YnNi Teg; Medi 21

Hoffai Cyfarwyddwyr YnNi Teg eich gwahodd i ymuno â ni i ddathlu blwyddyn o gynhyrchu ynni yn Nhyrbin YnNi Teg ym Meidrim! …Darllen Mwy

 


Digwyddiad Arloesi Ynni Cymunedol

Mae ein system ynni yn newid, ac mae’r newid yma’n cynnig cyfleoedd i gymunedau a rhanddeiliaid ynni lleol. …Darllen Mwy

 


Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: