Ynni Cymunedol Cymru

Y Diweddaraf

Ynni Cymunedol Cymru'n Ymateb i Gyhoeddiad Llywodraeth y DU

Darllen Mwy

 


Cynhadledd Ynni Cymunedol Cymru

Darllen Mwy

 


Leanne yn Ymweld - CARE

Cyd-gyfarwyddwr YCC Leanne Wood sy'n ymweld a CARE yn Sir Benfro …Darllen Mwy

 


Ymladdwyr Ynni Egni Coop

Darllen Mwy

 


Lansio Cartrefi Clyd

Darllen Mwy

 


Leanne yn Ymweld - Ynni Padarn Peris

Darllen Mwy

 


Ymestyn Dyddiad Cau - Swydd Aelodaeth a Gweinyddu

Darllen Mwy

 


Leanne yn ymweld - Ynni Ogwen

Darllen Mwy

 


Hir Oes i Hwb y Gors

Darllen Mwy

 


Leanne yn Ymweld - Croeso i'n Goedwig

Darllen Mwy

 


Cynnes Gaeaf Yma

Darllen Mwy

 


CYFARWYDDWYR GWEITHREDOL NEWYDD YCC

LEANNE WOOD A BEN FERGUSON I ARWAIN YNNI CYMUNEDOL CYMRU …Darllen Mwy

 


Croeso Izzy!

Ein Swyddog Gweithredu a Datblygu sy'n cyflwyno eu hun …Darllen Mwy

 


Swydd Newydd - Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Darllen Mwy

 


Cyfle Swydd - Cyfarwyddwr Gweithredol

Darllen Mwy

 


Lansio Cyflwr y Sector yng Nghymru 2022

Darllen Mwy

 


Cyflwr Sector y DU 2021

Golwg ar gyflwr y sector 2021 …Darllen Mwy

 


Swyddi Newydd

Mae YCC yn chwilio am Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo a Rheolwr Datblygu …Darllen Mwy

 


GwyrddNi ar waith yng Ngwynedd

Ein ffrindiau yn GwyrddNi sy'n amlinellu eu prosiect. …Darllen Mwy

 


Lansio Cyflwr y Sector 2022

Darllen Mwy

 


Egni cymunedol ac ymuno ag Ynni Cymunedol Cymru.

Dewch i gwrdd â Sioned Williams, ein Swyddog Polisi ac Ymchwil newydd. …Darllen Mwy

 


CYFLE AM SWYDD - Rheolwr Prosiect Clybiau Ceir

Darllen Mwy

 


Argraffiadau COP26

Argraffiadau Eira McCallum o Awel Aman Tawe ar COP26 …Darllen Mwy

 


Cefnogaeth ariannol i glybiau ceir gwyrdd ledled Cymru

Uchelgias i greu clybiau ceir trydanol ledled Cymru wedi cael cefnogaeth ariannol gan y Loteri Genedlaethol. …Darllen Mwy

 


Myfyrdodau ar adroddiad diweddaraf yr IPCC

Ymateb personol gan Rob Proctor, Rheolwr Datblygu Busnes Ynni Cymunedol Cymru …Darllen Mwy

 


Cyflwr y Sector 2021

Darllen Mwy

 


Maniffesto ac Hystings

Darllen Mwy

 


Cyflwr y Sector

Darllen Mwy

 


Hanner Blwyddyn yn y Sector Ynni Cymunedol

Dyfan sy'n edrych yn ôl ar ei amser yn gweithio gyda ni. …Darllen Mwy

 


Pwyntiau Gwefru Dyfnant yn Defnyddio Egni’r Haul

Storfa Solar Gower Power yn gwefru cerbydau trydan ar fferm solar gymunedol. …Darllen Mwy

 


Blog: Etholiadau Llywodraeth Cymru

Rob sy'n dechrau'r drafodaeth ar ein gofynion polisi at Lywodraeth nesaf Cymru …Darllen Mwy

 


Newyddion S4C

Darllen Mwy

 


Gwahoddiad am Dendr

Darllen Mwy

 


Blog - Rob yn y Gynhadledd

Darllen Mwy

 


Cynnig Bondiau Nawr ar Agor!

Darllen Mwy

 


Estyniad i FiT

Darllen Mwy

 


Sgwrs - Beth yw Ynni Cymunedol?

Fe wnaeth Ynni Cymunedol Cymru wahodd Grant Peisley a Meleri Davies i gael sgwrs gyflwyniadol i Ynni Cymunedol …Darllen Mwy

 


Gwyliwch: gweminar - Cynigion Cyfranddaliadau Cymunedol: Buddsoddi yn Ynni Adnewyddadwy Cymru

Ar 23 Mehefin 2020 cynhaliodd Ynni Cymunedol Cymru weminar i drafod cynigion cyfranddaliadau ynni cymunedol. …Darllen Mwy

 


Adroddiad Cyflwr y Sector 2020

Mae Egni Cymunedol Cymru yn falch o gyhoeddi bod adroddiad Cyflwr y Sector 2020 wedi’i gyhoeddi mewn partneriaeth â ‘Community Energy England’. …Darllen Mwy

 


Datganiad ar farwolaeth George Floyd

Mae cynhwysiant yn cyffwrdd â chraidd cydweithfeydd ac ynni cymunedol …Darllen Mwy

 


Cyfle Swydd

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn chwilio am Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu …Darllen Mwy

 


Mae Grantiau Pwer Gŵyr yn cefnogi Ymateb Covid-19

Mae'r cwmni ynni adnewyddadwy lleol, Gower Power, yn rhoi cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol lleol trwy werthu trydan gwyrdd …Darllen Mwy

 


Cymunedau a'r chwyldro ynni clyfar

Darllen Mwy

 


Coop Egni yn Dathlu Diwrnod y Ddaear

Rydyn ni'n dathlu Diwrnod y Ddaear gyda diolch i holl aelodau Egni Coop, gosodwyr, cynghorau a'r staff ar-safle sydd wedi ein helpu i osod 2.3 MW o solar cymunedol ar draws toeau yng Nghymru hyd yn hyn …Darllen Mwy

 


Cefnogaeth i Aelodau yn ystod Covid-19

Darllen Mwy

 


Fferm Wynt Clocaenog

Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM GRONFA BUDDSODDI CYMUNEDOL FFERM WYNT COEDWIG CLOCAENOG …Darllen Mwy

 


Arolwg Cyflwr y Sector 2020

Mae Arolwg Cyflwr y Sector 2020 bellach yn fyw …Darllen Mwy

 


Cyhoeddi diwrnodau gwybodaeth ar gyfer Fferm Wynt Coedwig Alwen

• Dau ddigwyddiad gwybodaeth i'w cynnal ddiwedd mis Ionawr • Cyfle i ddarganfod mwy am fuddsoddi yn y fferm wynt bosibl …Darllen Mwy

 


Digwyddiad: Dyfodol y Rhwydwaith Ynni Cymunedol yng Nghymru

Achubwch y dyddiad ar gyfer y digwyddiad ym mis Chwefror …Darllen Mwy

 


Gwobrau Ynni Gwyrdd

Mae Gwobrau Ynni Gwyrdd yn cydnabod cwmnïau sy'n arwain i ddyfodol di-garbon …Darllen Mwy

 


Adroddiad Skyline wedi ei Gyflwyno gan TGV

Mae Skyline yn ymwneud â thir, pobl a dychymyg. …Darllen Mwy

 


Cynnig Cyfranddaliadau Newydd Ynni Sir Gar, Hydref 2019

Mae Ynni Sir Gar yn edrych i drosglwyddo eu benthyciadau olaf i fewn i gyfrandaliadau cymunedol, gyda dychweliad o 4% i fuddsoddwyr …Darllen Mwy

 


Cyllid sy'n grymuso – awgrymiadau gorau gan Triodos

rai camau pwysig y mae grwpiau llwyddiannus yn eu cymryd i sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau ariannol cadarn, sicrhau'r cyllid cywir a sicrhau llwyddiant hirdymor i'w cymunedau …Darllen Mwy

 


Lansio aelodaeth Ynni Cymunedol Cymru

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn falch o estyn cyfle i chi ymaelodi. Fe fydd Ynni Cymunedol Cymru’n rhoi llais clir i’r Sector Ynni Cymunedol yng Nghymru yn ogystal â hyrwyddo a chefnogi datblygu’r Sector yng Nghymru. …Darllen Mwy

 


Launched – largest rollout of rooftop solar in Welsh history! (Cyfieithiad i ddilyn)

Rosie Gillam, Egni’s Director, has announced “We are delighted that Egni Co-op’s community Share Offer is now open and we invite you to invest in rooftop solar power across Wales. …Darllen Mwy

 


Arolwg Cyflwr y Sector 2019

Wrth i 2018 ddod i ben, mae’r adeg honno o’r flwyddyn y byddwn i edrych yn ôl ac asesu cyflwr y sector. …Darllen Mwy

 


Job Opportunity: Project Manager! (Cyfieithiad i ddilyn)

Job Vacancy …Darllen Mwy

 


£610k EU grant awarded to innovative Swansea-based clean local energy supply partnership (Cyfieithiad i ddilyn)

£610k of EU funding for the community energy project, Gower Power Solar Storage has been announced [5th December] by Wales’ incoming First Minister Mark Drakeford at an event in Cardiff celebrating the impact of EU funds in... …Darllen Mwy

 


Ynni Cymunedol: Y Genhedlaeth Nesaf

Wrth inni symud tuag at system ynni sy’n glyfrach ac yn fwy datganolog, mae hi’n aml yn hawdd inni anghofio am yr hyn rydym ni eisoes wedi’i gyflawni a’r heriau sydd wedi ein hwynebu ar hyd y daith. Mae’r digwyddiad hwn, dan... …Darllen Mwy

 


Community Energy Awards 2018 Winners Announced (Cyfieithiad i ddilyn)

Community Energy England (CEE) and Community Energy Wales (CEW) are pleased to announce the winners of the 2018 Community Energy Awards, sponsored by Co-op Energy and Bristol City Council, following an awards ceremony at the... …Darllen Mwy

 


Myfyrio ar ddechrau wythnos gwyrdd Prydain Fawr

Ni allai wythnos #GreenGB fod wedi dod ar adeg fwy addas yn dilyn rhyddhad adroddiad diweddaraf yr IPCC ar newid yn yr hinsawdd, a roddodd inni rybudd amlwg bod gennym 12 mlynedd i droi pethau o gwmpas os ydym am gyfyngu... …Darllen Mwy

 


Wythnos Gwyrdd Prydain Fawr!

Cynhelir Wythnos Wyrdd Prydain Fawr rhwng 15 a 19 Hydref er mwyn hyrwyddo cyfleoedd y symudiad byd-eang i hybu twf economaidd glanach, yn ogystal â’r hyn y mae’r DU yn ei wneud i leihau newid yn yr hinsawdd fel rhan o’r Her... …Darllen Mwy

 


Penblwydd Hapus YnNi Teg!

Tyrbin cymunedol yn pweru ymlaen wedi ei flwyddyn gyntaf o eneradu! …Darllen Mwy

 


Seremoni Enwi Tyrbin YnNi Teg; Medi 21

Hoffai Cyfarwyddwyr YnNi Teg eich gwahodd i ymuno â ni i ddathlu blwyddyn o gynhyrchu ynni yn Nhyrbin YnNi Teg ym Meidrim! …Darllen Mwy

 


Digwyddiad Arloesi Ynni Cymunedol

Mae ein system ynni yn newid, ac mae’r newid yma’n cynnig cyfleoedd i gymunedau a rhanddeiliaid ynni lleol. …Darllen Mwy

 


Cydweithio i guro’r argyfwng hinsawdd

Darllen Mwy

 


Adnoddau Addysgu

Darllen Mwy

 


Cyflwr y Sector 2023

Darllen Mwy

 


Polisi Pontio'n Gyfiawn

Darllen Mwy

 


Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: