Ynni Cymunedol Cymru

CyfranNi

Rhwydwaith Buddsoddi Cymunedol Cymru

Cliciwch yma i danysgrifio gyda’n rhestr e-bost CyfranNi.

Ynglŷn â’r Rhwydwaith: Ydych chi’n cefnogi ynni cymunedol yng Nghymru? Ydych chi am i’ch buddsoddiadau gael effaith gadarnhaol ar Gymru a’n cymunedau? Yna ymunwch â Rhwydwaith Buddsoddi Cymunedol Cymru.

Ynni Cymunedol Cymru yw pŵer cyfunol grwpiau cymunedol a sefydliadau dielw sydd yn cydweithio i adeiladu dyfodol ynni gwell i Gymru. Ein gweledigaeth yw dyfodol di-garbon i bawb wrth sicrhau y gall ein cymunedau gymryd rhan yn y trawsnewidiad hwn a manteisio arno. Un ffordd y gallwch gymryd rhan uniongyrchol yw trwy fuddsoddi mewn cydweithfa ynni cymunedol a dod yn aelod ohoni. Bydd y rhwydwaith hwn yn eich galluogi i gael gwybod mwy am fuddsoddi mewn cynlluniau ynni cymunedol a chlywed am gyfleoedd newydd yng Nghymru.

Drwy fuddsoddi eich arian a phrynu cyfranddaliadau yn y prosiectau hyn, byddwch yn helpu i leihau newid yn yr hinsawdd, adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn yng Nghymru, a byddwch hefyd yn cael cyfradd llog deg ar eich cyfranddaliadau. Gyda’n gilydd mae gennym y pŵer i greu dyfodol cadarnhaol i’n plant a’n hwyrion ac rydym yn eich croesawu i ymuno â ni i gyflawni hyn.

I glywed am gyfleoedd i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a phrosiectau cymunedol ledled Cymru nodwch eich manylion isod. Byddwn yn anfon cylchlythyr misol i chi yn amlygu effaith buddsoddi a chyfleoedd ar gyfer buddsoddi yn ogystal â rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw gyfleoedd newydd sydd ar gael. Os ydych chi am gymryd cam cadarnhaol i gefnogi cymunedau lleol, gweithredu ar newid yn yr hinsawdd a darparu ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i bobl leol, cofrestrwch nawr!

Mae angen eich manylion personol arnom i:

  • cyfathrebu â chi unwaith y mis trwy gylchlythyr

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn addo peidio byth â rhyddhau eich manylion personol i unrhyw gwmni allanol at ddibenion postio neu farchnata.

Cliciwch yma i danysgrifio gyda’n rhestr e-bost CyfranNi.

250x250 45264198

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: