Ynni Cymunedol Cymru

Ffioedd Aelodaeth

Categorïau

Math

Ffioedd (heb TAW)

Aelodau Cymunedol

Grwpiau cymunedol sy’n datblygu cynlluniau cynhyrchu ynni a/neu sy’n gweithredu mesurau effeithlonrwydd ynni

Mae’n cynnwys grwpiau datblygiadol (heb gyfansoddiad) a grwpiau gyda chyfansoddiad.

Am ddim

Holl Aelodau eraill

Cyrff dielw, o’r Trydydd Sector, Sector Cyhoeddus neu Gyrff Statudol sy’n cefnogi amcanion YCC

Trosiant o:

Hyd at £100,000

£100,000 – £500,000

£500,000 – £1m

> £1m

Am ddim

£100

£200

£300

Busnesau’r sector preifat a chyrff corfforaethol sy’n cefnogi amcanion YCC

Trosiant o:

Hyd at £500,000

£500,000 – £2m

£2m – £10m

£10m – £100m

> £100m

£200

£350

£750

£1500

£5000

Cysylltwch â:

Robert Proctor – Rheolwr Datblygu Busnes Ynni Cymunedol Cymru Swît 1b Stangate House Ffordd Stanwell Penarth CF64 2AA

Ffôn: 02920 190260 E-bost: Robert@communityenergywales.org.uk neu info@communityenergywales.org.uk

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: