Ynni Cymunedol Cymru

Ffioedd Aelodaeth

Categorïau

Math

Ffioedd (heb TAW)

Aelodau Cymunedol

Grwpiau cymunedol sy’n datblygu cynlluniau cynhyrchu ynni a/neu sy’n gweithredu mesurau effeithlonrwydd ynni

Trosiant o:

£0 - £20k

£20,001 - £50k

£50,001 - £100k

£100,001 - £500k

£500,001 - £1m

£1m +

-

£50*

£100

£200

£300

£400

£500

Holl Aelodau eraill

Cyrff dielw, o’r Trydydd Sector, Sector Cyhoeddus neu Gyrff Statudol sy’n cefnogi amcanion YCC

Trosiant o:

£0 - £20k

£20,001 - £50k

£50,001 - £100k

£100,001 - £500k

£500,001 - £1m

£1m +

£50*

£100

£200

£300

£400

£500

Busnesau’r sector preifat a chyrff corfforaethol sy’n cefnogi amcanion YCC

Trosiant o:

hyd at £500k

£500k- £10m

£10m-£100m

£100m+

£500

£600

£700

£900

Cysylltwch â:

Robert Proctor – Rheolwr Datblygu Busnes

Ffôn: 02920 190260 E-bost: Robert@communityenergywales.org.uk neu info@communityenergywales.org.uk

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: