Ynni Cymunedol Cymru

YnNi Teg

Amdanom ni

Cymdeithas Budd Cymunedol yw YnNi Teg Cyf. Mae hon yn fath o Gymdeithas Gofrestredig sydd wedi’i chofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae gan Gymdeithas Gofrestredig aelodau, a bwrdd sy’n cael ei ethol bob blwyddyn mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gan yr aelodau.

Aelodau YnNi Teg Ein haelodau ni fydd pawb sydd wedi prynu cyfranddaliadau yn ein cymdeithas. Mae gennym fwrdd cyfarwyddwyr sydd wedi sefydlu’r gymdeithas a’i rheoli trwy’r cyfnod adeiladu. Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2019 etholwyd cyfarwyddwr newydd, Gareth Tucker, sydd â phrofiad sylweddol o ddatblygu’r raddfa hon o dyrbin gwynt.

Mae’r gymdeithas yn cael ei rhedeg yn unol â set o reolau, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Mae’r rheolau hyn yn ymdrin â materion fel pwy all fod yn aelod, sut mae cyfarfodydd bwrdd a chyfarfodydd cyffredinol yn cael eu rhedeg, pa gworymau sy’n angenrheidiol, faint o gyfarwyddwyr ddylai fod ar y bwrdd ac ati. Gallwch lawrlwytho copi o’n rheolau o’n tudalen lawrlwytho.

Mae gan YnNi Teg Cyf gysylltiad cryf ag Ynni Cymunedol Cymru. Bwrdd Ynni Cymunedol Cymru a gynigiwyd y safle iddynt ac a sefydlodd YnNi Teg fel platfform masnachu addas ar gyfer gweithredu tyrbin gwynt. Nawr bod YnNi Teg wedi’i sefydlu, mae’n sefydliad ymreolaethol annibynnol ond gyda llythyr o fwriad rhwng y ddau sefydliad yn ymrwymo rhan o’r elw dros ben gan YnNi Teg i’w roi i Ynni Cymunedol Cymru i helpu i gefnogi ei waith gyda grwpiau cymunedol yn Cymru.

Mae bwrdd presennol YnNi Teg i gyd yn gyfarwyddwyr neu’n weithwyr Ynni Cymunedol Cymru, ond disgwylir (a gobeithir) nawr bod gan YnNi Teg aelodau cyfranddalwyr, y bydd rhai o’r aelodau hyn yn sefyll i’w hethol i’r bwrdd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sydd ar ddod flwyddyn.

Cysylltwch

jeremy@sharenergy.coop neu ffoniwch 01743 835 243

YNNI TEG LOGO YnniTeg 1 DnoUbZhX0AA p68

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: