Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Padarn Peris

Mae Padarn Peris yn gynllun ynni adnewyddadwy cynaliadwy sy’n defnyddio pŵer dŵr i greu trydan. Defnyddir yr egni gan y gymuned leol, gydag unrhyw warged yn cael ei werthu i’r Grid Cenedlaethol.

Fe welwch hi ar Afon Goch yn Llanberis - yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri yma yng Ngogledd Cymru.

Deilliodd y cynllun 55kW o awydd y gymuned leol i ddefnyddio ei hadnoddau lleol naturiol (Iawn, y glaw digonol) i gynhyrchu incwm a fyddai’n mynd yn ôl i bobl leol.

Yr uchelgais gyrru oedd y dylai greu buddion economaidd a chymdeithasol a fyddai’n aros yn y gymuned leol. Dadleoli cwbl briodol, fe allech chi ddweud.

Ariannwyd Ynni Padarn Peris gan gyfranddalwyr lleol - gwerin a theuluoedd cyffredin Llanberis - a brynodd i mewn i’r cynllun ar isafswm buddsoddiad o £ 250. Ar ôl 3 blynedd yn y lluniad, dechreuodd y cynllun hydro gynhyrchu ynni ym mis Mawrth 2017 o’r diwedd.

Cysylltwch

12650980 1681045145475354 8630214905041470094 n 17190562 1854149501498250 5947398908098696088 n Project logo crowdfunding english

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: