Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Ogwen

Mae Ynni Ogwen Cyf yn gwmni budd cymunedol sy’n gweithredu er budd amgylcheddol a chymdeithasol Dyffryn Ogwen. Prif amcan y cwmni budd cymunedol Ynni Ogwen Cyf. yw cynhyrchu trydan o ffynhonnell gynaliadwy, sef pŵer trydan dŵr o Afon Ogwen. Bydd yr incwm dros ben a gynhyrchir yn cael ei drosglwyddo i gronfa gymunedol, a fydd yn cael ei sefydlu i ariannu prosiectau amgylcheddol a chymunedol eraill yn Dyffryn Ogwen.

Cysylltwch

meleri@ogwen.org

01248 602131

Ynni.800x600 Ynni Ogwen

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: