Ynni Cymunedol Cymru

Y Dref Werdd

Ein Gwaith

Mae Y Dref Werdd yn brosiect cymunedol amgylcheddol a sefydlwyd gyntaf fel prosiect trwy’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn ôl yn 2006. Ynghyd â’i chwaer brosiect, Antur Stiniog, fe’i datblygwyd fel grŵp a fyddai’n amddiffyn ac yn gwella’r amgylchedd lleol yn Bro Ffestiniog mewn ystod eang o brosiectau.

Prosiect Ynni

Y gwir yw, waeth pwy yw eich ymchwil - mae prisiau tanwydd yn codi.

Gallem drafod pwy sydd ar fai am byth ond un peth yn sicr, y ffordd orau amdano yw defnyddio llai yn y lle cyntaf!

Felly os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut i fynd ati, neu angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Fel arfer, y peth cyntaf rydyn ni’n ei wneud yw gwirio eich bod chi’n cael y fargen orau gan eich cyflenwr ynni cyfredol. Mae yna lawer o aer poeth allan yna ar y pwnc - byddwch chi bob amser yn cael y gwir gennym ni - cyngor rhad ac am ddim a hollol annibynnol.

Ar ôl i ni wneud hyn, gallwn gynnig atebion mwy anturus - mae ein camera is-goch yn ddefnyddiol iawn, mae’n ein galluogi i leoli’n union lle mae gwres yn dianc ac yna gallwn gynghori, ac mewn rhai achosion darparu, yn ogystal â datrys problemau drafft. .

Yn ogystal, mae gennym ddyfeisiau mesur ynni y gellir eu gosod yn eich cartref. Gyda’n help ni, gallwch chi ddefnyddio’r rhain i ddarganfod yn union sut rydych chi’n defnyddio trydan ac yn ei dro, dysgu sut i’w ddefnyddio’n fwy effeithlon.

Y cyfan sydd angen i chi wneud hyn i gyd yw ychydig o amser ac amynedd.

Cysylltwch

5 Stryd Fawr, Blaenau-Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3ES

Oriau agor

Llun - Gwener 9:00 AM - 5:00 PM

Ff: 01766 830082

E-bost: ymhollas@drefwerdd.cymru

Pcabff llun saes Thermomedrau 1 Siop Nyth resized

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: