Ynni Cymunedol Cymru

Croeso i’n Coed

Pwy ydyn ni?

Mae’r Bartneriaeth Croeso i’n Coedwig wedi bod yn gweithredu yn ei fformat presennol er 2014. Datblygodd o syniadau a mentrau o weithgaredd a oedd wedi bod yn digwydd yn yr ardal o tua 2009. Mae ein Partneriaeth wedi dod yn gyfuniad o fusnesau a pherchnogion tir yn y sector preifat lleol, llywodraeth ac asiantaethau statudol, sefydliadau sector gwirfoddol, grwpiau cymunedol lleol ac unigolion sy’n cynnig eu hamser a’u sgiliau. Yn 2018 dyfarnwyd y ‘Wobr Cymuned Gynaliadwy’ i’r Bartneriaeth gan sefydliad Cynnal Cymru Sustain Wales am ei waith yn y Rhondda Fawr Uchaf.

Mae’r Bartneriaeth Croeso i’n Coedwig yn parhau i ddatblygu ffyrdd newydd o gysylltu pobl a lle yn y Rhondda. Rheoli adnoddau lleol a lleoedd lleol yn gynaliadwy ar gyfer canlyniadau iechyd, lles, hamdden, hyfforddiant a chyflogaeth. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion i oresgyn problemau cymdeithasol cysylltiedig y gellir eu crynhoi fel:

Iechyd a Lles - gan gynnwys anghydraddoldebau o ran mynediad i fannau gwyrdd o ansawdd da, iechyd meddwl gwael ac anweithgarwch corfforol.

Sgiliau a Swyddi - sgiliau isel, cyflogau isel ac ychydig o gyfleoedd cyflogaeth. Mae llawer o’r gyflogaeth bresennol yn isafswm cyflog, yn rhan-amser.

Tlodi - diffyg mynediad at adnoddau a gwasanaethau, a mynd i’r afael â thlodi tanwydd.

Cysylltwch

welcometoourwoods@hotmail.com

WTOW Header Carousel 2 WTOW Header Carousel 3

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: