Ynni Cymunedol Cymru

Small Wind Coop

Pwy ydyn ni?

Mae’r Co-op Gwynt Bach yn fenter gydweithredol ynni sy’n berchen ar dyrbinau yn yr Alban, Cymru ac yn fuan yn Lloegr.

Dechreuon ni trwy adeiladu ar y pethau mae pobl wedi dweud wrthym eu bod eisiau gan gwmni ynni. Y canlyniad yw’r Co-op Gwynt Bach. Dywedodd pobl wrthym eu bod:

Peidiwch ag ymddiried yn y cwmnïau ynni mawr, a dyna pam ein bod yn gwmni cydweithredol bach, y mae ei aelodau’n berchen arno ac yn ei redeg yn llwyr - dim cathod tew yma. Am gefnogi ynni adnewyddadwy yn uniongyrchol yn y DU, felly dechreuon ni trwy adeiladu 3 thyrbin gwynt ar raddfa ganolig ar 2 fferm yn yr Alban a Chymru, ac mae gennym gynlluniau i adeiladu mwy ledled y DU.

Am gael bargen deg ar ynni. Gall aelodau’r Co-op Gwynt Bach ddefnyddio’r egni y maent yn ei gynhyrchu yn eu cartref eu hunain. Cododd ein cynigion cyfran a bond cychwynnol £ 1.4m. Pan fydd gennym gynigion agored, gall aelodau’r cyhoedd ymuno â ni am gyn lleied â £ 100 a chael enillion teg ar eu cyfalaf. Oherwydd ein bod yn gwmni cydweithredol, byddwn hefyd yn creu arian cymunedol ar gyfer yr ardaloedd o amgylch safleoedd y tyrbinau.

Sefydlwyd y Co-op Gwynt Bach yn wreiddiol gan y tîm yn Sharenergy Co-operative. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda grwpiau ynni cymunedol yn y DU am y saith mlynedd diwethaf, gan helpu pobl i sefydlu dros 30 o sefydliadau ynni adnewyddadwy llwyddiannus o Wlad yr Haf i Shetland.

Cysylltwch

Ar gyfer pob ymholiad cysylltwch â Sharenergy ar 01743 835242 neu drwy info@smallwind.org.uk

Logosm

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: