Ynni Cymunedol Cymru

JoJu Solar

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Mae Joju Solar yn ddylunwyr arbenigol ac yn gosodwyr technolegau trydan carbon isel ar bob graddfa. Rydym yn gosod paneli solar, storio batri a phwyntiau gwefru ceir trydan.

Yn bwysig, rydym yn arbenigwyr ar integreiddio’r technolegau hyn gyda’i gilydd mewn datrysiad pwrpasol ar gyfer eich eiddo. Felly, os ydych chi am redeg eich car ar heulwen, neu storio mwy o’r egni rydych chi’n ei gynhyrchu, gallwn ni ddod o hyd i’r ateb sy’n iawn i chi a’ch ffordd o fyw.

Ac os ydych chi am fynd yr holl ffordd, gallwn ni hyd yn oed osod y set gyflawn!

Cysylltwch

0207 697 1000 info@joju.co.uk

Joju solar
Joju Joju1 Joju2

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: