Ynni Cymunedol Cymru

Innogy Renewables

Amdanom ni

Mae Innogy yn cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy ac yn sicrhau ei fod yn cyrraedd eich cartref. Rydym yn adeiladu rhwydweithiau deallus. Ac rydym yn cynnig gwasanaethau ynni arloesol, mewn meysydd fel technolegau storio, electromobility ac effeithlonrwydd ynni.

Ein cwmni yw prif gwmni ynni’r Almaen, gyda refeniw o oddeutu € 43 biliwn (2017), mwy na 42,000 o weithwyr a gweithgareddau mewn 15 gwlad ledled Ewrop. Gyda’i dri segment busnes Grid a Seilwaith, Manwerthu ac Ynni Adnewyddadwy, mae innogy yn mynd i’r afael â gofynion byd ynni modern, datgarboneiddio, datganoledig a digidol.

Mae ein gweithgareddau’n canolbwyntio ar ein 22 miliwn o gwsmeriaid, ac ar gynnig cynhyrchion a gwasanaethau arloesol a chynaliadwy iddynt sy’n eu galluogi i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon a gwella ansawdd eu bywyd. Y marchnadoedd allweddol yw’r Almaen, y Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg, yn ogystal â sawl gwlad yng Nghanolbarth Dwyrain a De-ddwyrain Ewrop, yn enwedig y Weriniaeth Tsiec, Hwngari a Gwlad Pwyl.

Cysylltwch

Parc Busnes Windmill Hill Ffordd Whitehill Swindon Wiltshire, SN5 6PB

T + 44 1793 877777

cymuned.investment@innogy.com

Innogy square Blob Blob (1)

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: