Ynni Cymunedol Cymru

Egni

Amdanom ni

Sefydlwyd a chofrestrwyd Egni Cooperative yn 2014 gan Awel Aman Tawe (AAT), elusen ynni adnewyddadwy cymunedol yn Ne Cymru. Mae gan Awel Aman Tawe 20 mlynedd o brofiad o ymchwilio, datblygu a darparu prosiectau ynni adnewyddadwy ar lefel leol.

Mae AAT wedi’i wreiddio yn y gymuned, mae ei staff bach a’i grŵp gwirfoddol gweithredol yn byw yn yr ardal, ac mae wedi ymrwymo i amddiffyn amgylchedd naturiol rhagorol y gymdogaeth. Mae’n gweithio i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ynni glân yn y frwydr yn erbyn bygythiad newid yn yr hinsawdd trwy raglen barhaus o wybodaeth, cyfathrebu ac ymgynghori ac, yn fwy diweddar, trwy ystod arloesol o weithgareddau celfyddydol sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd sy’n aml yn cyrraedd pobl ar lefel ddyfnach. Mae ansawdd ei waith wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan nifer cynyddol o wobrau o fri.

Co-op Egni oedd y Gydweithfa Solar PV gyntaf yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae gennym 94 aelod ac rydym wedi cwblhau gosodiadau solar yn llwyddiannus ar 7 safle. Fe wnaethon ni ennill y wobr Cychwyn Adnewyddadwy Orau yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd 2015 Renewable UK.

Sut mae’n gweithio

Mae Egni Coop yn dod a pobol at eu gilydd i fuddsoddi ar y cyd mewn solar to.

Unwaith y bydd yr ynni adnewyddadwy hwn wedi’i osod, mae’r trydan a gynhyrchir yn gymwys i gael cymhorthdal ​​gan y llywodraeth o’r enw’r Tariff Cyflenwi Trydan. Yn ogystal, telir Egni am unrhyw bŵer gormodol sy’n cael ei allforio i’r Grid Cenedlaethol, ac mae’r safleoedd yn cael trydan ar ostyngiad o 20%.

Yna mae’r arian a godir yn llifo yn ôl i’r Coop, ac fe’i defnyddir i dalu llog i aelodau, yn ogystal ag i gwmpasu pethau fel cynnal a datblygu parhaus prosiectau yn y dyfodol.

Mae hwn yn fodel sydd wedi gweithio’n helaeth yng ngwledydd Ewrop fel Denmarc a’r Almaen. Yn wir, mae mwy na hanner cant o gwtiau ynni adnewyddadwy yn y DU. Mae rhai wedi codi cannoedd o filoedd o bunnoedd, ac eraill filiynau. Yr hyn sy’n eu huno yw ymdrech llawr gwlad i ddatblygu ynni adnewyddadwy lleol.

Cysylltwch

76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe SA9 2GN

E-bostiwch ni: admin@awel.coop

Ffoniwch ar: 01639 830870

Egni Coop Seven Sisters side view EGNI MOON LANDING for web

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: