Ynni Cymunedol Cymru

Datblygiadau Egni Gwledig

Pwy ydyn ni

Mae DEG yn fenter gymdeithasol sy’n cefnogi gweithredu dan arweiniad y gymuned ledled gogledd-orllewin Cymru i gynyddu gallu ein hardal i ymdopi â chost gynyddol tanwydd ffosil a gwella ein hamgylchedd naturiol.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae ein gwaith yn rhoi hyder, gwybodaeth ac uchelgais i gymunedau gymryd perchnogaeth o’u dyfodol trwy brosiectau fel:

  • Lleihau’r defnydd o ynni, costau tanwydd a dibyniaeth ar danwydd anghynaliadwy
  • Cryfhau’r economi leol
  • Cynhyrchu trydan a gwres cynaliadwy

Mae DEG yn hwyluso rhwydwaith o grwpiau ynni cymunedol yng Ngwynedd, Môn a Chonwy ac yn cynnal digwyddiadau i gysylltu cymunedau, rhannu sgiliau a phrofiadau a chydlynu’r sector ynni cymunedol lleol.

Mae DEG yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy’n bosibl, yr hyn a gyflawnwyd mewn man arall yn ein hardal ac arfer gorau gan grwpiau ynni cymunedol ledled Prydain. Gallwn helpu gyda:

  • Nodi cyfleoedd i’ch cymuned
  • Cael pobl i gymryd rhan
  • Cynllunio a datblygu prosiectau
  • Cyrchu arbenigedd
  • Codi cyllid i wneud i brosiectau ddigwydd

Cysylltwch

post@deg.wales

Deg poster DEG river

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: