Ynni Cymunedol Cymru

Cymru Gynhaliol

beth rydyn ni’n ei wneud

rydym yn gweithio gydag unigolion, cymunedau, grwpiau gwirfoddol, ysgolion, addysgwyr, awdurdodau lleol, cyrff sector cyhoeddus, busnesau, gweision sifil a gwleidyddion.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Llywodraeth Cymru (Mai 2015) yn ddeddfwriaeth i greu dyletswydd statudol unigryw ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau canlyniadau cynaliadwy. Yn hynny o beth, mae Cymru Cynaliadwy mewn sefyllfa berffaith i helpu Cymru i symud y ddeddfwriaeth flaengar hon ymlaen ar lawr gwlad.

Rydyn ni’n gobeithio ysbrydoli, dod â hyder ac ymrwymiad, rhannu syniadau ac annog pobl i gymryd rhan.

Cyswllt

4-5 James Street, Porthcawl, Cymru, CF36 3BG Ffôn: 01656 783962 E-bost Cynaliadwy Cynaliadwy: info@sustainablewales.org.uk

E-bost SUSSED: sussed@sustainablewales.org.uk

Sustainable wales

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: