Ynni Cymunedol Cymru

Cyd-Ynni

Pwy ydyn ni?

Grŵp o gwmnïau ynni cymunedol, pob un wedi’i leoli yng ngogledd Gwynedd. Rydym wedi dod ynghyd i gydweithredu, rhannu gwybodaeth a rhannu adnoddau.

  1. Anafon Hydro wedi’i leoli yn Abergwyngregyn. Maent wedi adeiladu cynllun hydro 270kW trawiadol, ac mae ganddynt gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol!
  2. Hydro 100Kwh Ynni Ogwen
  3. Egni Mynydd sydd ar hyn o bryd yn datblygu hydro 250kW newydd ar Afon Galedffrwd
  4. Ynni Padarn Peris, yng nghymunedau Llanberis, Llanrug a Deiniolen sy’n berchen ar hydro 50kW ar Afon Goch, gyda chynlluniau mawr ar gyfer 2019
  5. Ymlaen Moelyci, sy’n datblygu system cynhyrchu ynni adnewyddadwy arloesol - gwyliwch y gofod hwn
  6. Yn olaf, ond nid lleiaf, mae gennym DEG ar fwrdd i reoli, cydlynu a gweinyddu prosiect Cyd Ynni i sicrhau bod yr holl grwpiau’n llwyddo

Cysylltwch

phil@deg.cymru

Logo cyd ynni DQtzkeSXcAA2eQi

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: