Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Llyn

Mae Cymru yn creu mwy o ynni nag y mae’n ei ddefnyddio ond mae’n talu rhai o’r biliau uchaf ac mae ganddi gyfraddau uchel o dlodi tanwydd.

Mae Llosg yn talu mwy na’r cyfartaledd cenedlaethol am yr ynni y mae’n ei ddefnyddio, yn defnyddio mwy o ynni na’r cyfartaledd cenedlaethol ac mae ganddo un o’r incwm blynyddol isaf yn y DU.

Gweledigaeth Ynni Llosg yw darparu ynni glân, adnewyddadwy, dibynadwy a rhagweladwy mewn ymateb i faterion ynni sy’n benodol i Benrhyn Llosg. Bydd Ynni Ll Llôn yn creu ecosystem ynni lle mae’r budd o gynhyrchu ynni o adnoddau naturiol, lleol yn cyfrannu’n uniongyrchol at yr ardal a’i chymunedau.

Mae Ynni Llosg wedi bod yn gysylltiedig â’r Fferm Solar arfaethedig yn Botwnnog a, phe bai’r datblygiad yn mynd yn ei flaen, bydd yn derbyn 8 gosodiad panel solar at ddefnydd y gymuned. Ynni Ll Llol sy’n berchen ar y gosodiad PV cymunedol cyntaf yng ngogledd Cymru a ddefnyddir i leihau costau rhedeg Neuadd Goffa Sarn. Mae Ynni Ll Llol yn cynnal sesiynau galw heibio arbed ynni gan ddarparu atebion ymarferol a chyngor ar sut i leihau cost ynni a defnyddio ynni. Mae Ynni Llosg eisoes wedi cynnal archwiliad o anghenion ynni yn wardiau Botwnnog, Tudweiliog ac Aberdaron - gweler y canlyniadau yma. Ac

Mae cyfle unwaith mewn oes, newid gêm i gymunedau Llladh ynghylch eu defnydd o ynni a chost yr egni hwnnw. Cadwch lygad ar ein Prosiectau a’n Newyddion a’r wasg leol i gael mwy o wybodaeth.

Cysylltwch

Brian Thomas, Cadeirydd

brian@ynnillyn.cymru

Grant Peisley, Ymgynghorydd

grant@ynnillyn.cymru

Wil Parry, Rheolwr Prosiect

wil@ynnillyn.cymru

07500 894 331

Ynni llyn logo v2 300px Ynni llyn slide 2

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: