CEW-logo

Yn dod yn fuan: Ynni Cymunedol Cymru
– sy’n cynrychioli buddiannau grwpiau Ynni Cymunedol yng Nghymru.

Coming soon: Community Energy Wales
- representing the interests of Community Energy groups in Wales.

If you would like to pre-register your interest in becoming a member of Community Energy Wales, please supply the following details:

Os hoffech chi gofrestru eich diddordeb ymlaen llaw mewn ymaelodi ag Ynni Cymunedol Cymru, rhowch y manylion canlynol os gwelwch yn dda:

  • Please tell us briefly about why you are interested in becoming a member of Community Energy Wales. Dywedwch wrthym yn gryno pam bod gennych chi ddiddordeb mewn ymaelodi ag Ynni Cymunedol Cymru.